นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


sbuywebsite.com ทราบดีถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของทุกท่าน เราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เรามีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้นแต่ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน หรือการดำเนินการทางกฎหมาย 
คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ผู้ให้บริการโดเมนเนม ธนาคาร
บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทางเราได้รับการอนุญาตจากท่าน
2. เราอาจมีการส่งข่าวสาร ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ท่าน และท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ภายหลัง
3. หากท่านต้องการที่จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน สามารถส่งอีเมลแจ้งได้ที่ support@sbuywebsite.com

บริษัท เอสแล็ปคอม จำกัด
967/197 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-549-7600  Email : support@sbuywebsite.com
เว็บสำเร็จรูป
×